ЛЮДМИЛА НЕСВІТІЙ
QA Automation Engineer

Як зробити максимально якiсний продукт? Як правильно пiдiбрати пiдходи до тестування, в залежностi вiд специфiки продукту та команди? На цi та сумiжнi питання я шукаю вiдповiдi кожного дня! Тому менi є чим подiлитися з аудиторiєю. Працюю в IT бiльше 11 рокiв, з них близько 3 в сферi автоматизованого тестування (з використанням Selenium, Protractor, Jasmine, Cucumber, Karma, Chai). Про це й поговоримо).

Тема: «UI авто-тести з максимальною швидкiстю та вигодою»

Тези доповіді: Комплексний пiдхiд до тестування найвищого рiвня може допомогти скоротити час на проходження, навiть дуже. Поговоримо про використання pre-/post- conditions для UI автоматизованих тестiв, з власного досвiду. Приклади використання api запросiв з бiблiотеками Cucumber, Protractor.